112 قانون براي کسب موفقيت (قسمت اول)<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars' id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e30a336e09087' data-rating='5' data-rater-starsize='16' data-rater-postid='5719' data-rater-readonly='true' data-readonly-attribute='true' ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (1)</span>

112 قانون براي کسب موفقيت (قسمت اول)
موفقيت فردی

112 قانون براي کسب موفقيت (قسمت اول)
5 (1)

1) قانون علت و معلول

هر چیز به دلیلی رخ میدهد. برای هر علتی معلولی هست و برای هر معلولی علت یا علت های بخصوصی وجود دارد، چه از آنها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد.

2) قانون ذهن

همه علت ها و معلول ها ذهنی هستند. دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست. افکار شما تبدیل به واقعیت میشوند. افکار شما آفریننده اند. شما تبدیل به همان چیزی میشوید که درباره آن بیشتر فکر میکنید.
همیشه درباره چیز هایی فکر کنید که واقعا طالب آن هستید و از فکر کردن درباره چیزهایی که خواستار آن نیستید اجتناب کنید.
کار اصلی شما در زندگی این است که، زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنید.
زندگی ایده آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند حفظ کنید.

3) قانون رابطه مستقیم

زندگی بیروني شما، بازتاب زندگی درونی شماست. بین طرز فکر و احساسات درونی شما از یک طرف و عملکرد و تجارب بیرونی شما از طرف دیگر، رابطه مستقیم وجود دارد. جهت دریافت مشاوره کسب و کار میتوانید با ما درتماس باشید .

4) قانون باور

هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برایتان به واقعیت بدل میشود. شما آنچه را که می بینید، باور نمیکنید، بلکه آن چیزی را می بینید که قبلا به عنوان یک باور انتخاب کرده اید. پس باید، باور های محدود کننده ای را که مانع موفقیت شما هستند، شناسایی کنید و آنها را از بین ببرید.

5) قانون ارزش ها

نحوه عملکرد شما، همیشه با زیربنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است.
آنچه به راستی ارزش هایی را که واقعا به آن اعتقاد دارید بیان می کند، ادعاهای شما نیست بلکه گفته ها، اعمال و انتخاب های شما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است.

6) قانون انگیزه

هر چه می گویید یا انجام میدهید از تمایلات درونی، خواسته ها و غرایز شما سرچشمه می گیرد. این کار ممکن است بصورت خودآگاه و ناخودآگاه انجام شود.
رمز موفقیت دو چیز است:
– تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها.
– مشخص کردن انگیزه ها.

7) قانون فعالیت ذهن ناخودآگاه

ذهن ناخودآگاه شما موجب میشود، همه گفته ها و اعمال تان مطابق با الگویی انجام پذیرد که با تصویر ذهنی و باورهای زیر بنایی شما هماهنگ است. ذهن ناخودآگاه شما بسته به اینکه چگونه آن را برنامه ریزی کنید، می تواند شما را به پیش ببرد و یا از پیشرفت باز دارد.

8) قانون تمرکز

هر چیزی که ذهن خود را به آن مشغول سازید در زندگی واقعیت پیدا میکند.
هر چیزی که روی آن تمرکز کنید و مرتبا به آن فکر کنید، در زندگی واقعی شکل میگیرد و گسترش پیدا میکند. بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که در زندگی واقعا طالب آن هستید.

9) قانون عادت

حداقل %80 از کارهایی که انجام می دهید از روی عادت است، خواه عادت های مفید و خواه عادت های مضر. شما می توانید عادت هایی را که موفقیت تان را تضمین میکند در خود پرورش دهید. به این صورت که تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ارادی انجام نشوند، تمرین و تکرار آگاهانه و مدام آن را ادامه دهید.

10) قانون جذب

شما مرتبا افکار، ایده ها و موقعیت هایی را که با افکار غالب شما هماهنگ هستند به خود جذب میکنید، خواه افکار منفی، خواه افکار مثبت.
شما می توانید بهتر از اینکه هستید باشید، ثروتمند تر از اکنون باشید و توانایی های بیشتری داشته باشید، چراکه می توانید افکار غالب خود را تغییر دهید.

11) قانون انتخاب

زندگی شما نتیجه انتخاب های شما تا این لحظه است. هرجا که هستید و هر کسی که هستید، به دلیل انتخاب ها و تصمیم هایی است که تا این لحظه گرفته اید. هر کاری که انجام می دهید بر اساس ارزش های غالب در آن لحظه است. حتی هیچ کاری نکردن هم نوعی انتخاب است.
چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستید، کنترل کامل زندگی تان و تمامی آنچه برای شما اتفاق می افتد، در دست شماست.

12) قانون تفکر مثبت

برای موفقیت و شادی در تمام جنبه های زندگی، تفکر مثبت، امری ضروری است.
شیوه تفکر شما نشان دهنده ارزش ها، اعتقادات و انتظارات شماست.

13) قانون تغییر

تغییر، غیر قابل اجتناب است و چون با دانش روز افزون و تکنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود، با سرعتی غیر قابل قیاس با گذشته در حال حرکت است.
کار شما این است که استاد تغییر باشید، نه قربانی آن.

14) قانون کنترل

این که تا چه حد در مورد خودتان مثبت فکر می کنید، بستگی به این دارد که فکر میکنید تا چه حد زندگی تان را تحت کنترل دارید.
سلامتی، شادی و عملکرد عالی، از طریق کنترل کامل افکار، اعمال و شرایط پیرامون تان به وجود می آید.

15) قانون مسئولیت:

هرجا که هستید و هر چه که هستید بخاطر آن است که خودتان اینطور خواسته اید.
مسئولیت کامل آنچه که هستید، آنچه که بدست آورده اید و آنچه که خواهید داشت بر عهده خود شماست.

16) قانون پاداش

جهان در نظم  و تعادل کامل به سر می برد. شما همیشه پاداش کامل اعمال تان را می گیرید.
همیشه از همان دست که میدهید از همان دست می گیرید. اگر از جهان بیشتر دریافت میکنید به این دلیل است که بیشتر می بخشید.

17) قانون خدمت

پاداش هایی که در زندگی بدست مي آوريد، با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد.
هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران کار و مطالعه کنید و توانایی های خود را افزایش دهید، در عرصه های مختلف زندگی خود نیز پیشرفت بیشتری به دست می آورید.

18) قانون آمادگی

شانس، در واقع به هم پیوستن موقعیت و آمادگی است. عملکرد خوب نتیجه آمادگی کامل است که مراحل کسب آن اغلب از هفته ها، ماه ها و سالها قبل آغاز میشود.
در هر حوزه ای موفق ترین افراد آنهایی هستند که همواره در مقایسه با افراد نا موفق وقت بیشتری را صرف کسب آمادگی برای انجام کار میکنند.

19) قانون حد توانایی

هیچ وقت برای انجام همه کارها وقت کافی وجود ندارد ولی همیشه برای انجام مهمترین کارها وقت کافی هست.
هر چه بیشتر کار کنید کارایی بیشتری پیدا میکنید. اما اگر بخواهید بیش از حد توان تان، انجام امور مختلف را به عهده بگیرید نتیجه ای جز این نخواهد داشت که بفهمید، توانایی شما برای انجام کارها حدی دارد.

20) قانون تصمیم

مصمم بودن از ویژگی های اساسی افراد موفق است.
در زندگی شما هر جهشی به سوی پیشرفت، هنگامی حاصل می شود که در موردی تصمیم روشنی گرفته باشید.

21) قانون خلاقیت 

ذهن شما می تواند به هر چیزی که برایش قابل درک باشد و آن را باور داشته باشد دست یابد.
هر نوع پیشرفتی در زندگی تان با یک ایده آغاز می شود و چون توانایی شما در خلق ایده های جدید نا محدود است، آینده شما نیز محدودیتی نخواهد داشت.

22) قانون انعطاف پذیری

در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشید، اما در مورد روش دستیابی به آنها انعطاف پذیر باشید.
در عصر تحولات سریع، رقابت شدید و کهنه شدن مدام همه چیز، انعطاف پذیری و سازگاری، از شرایط اساسی موفقیت است.

23) قانون صداقت 

خوشبختی و داشتن عملکرد عالی، هنگامی به سراغ شما می آید که تصمیم بگیرید هماهنگ با والاترین ارزش ها و عمیق ترین اعتقادات خود زندگی کنید.
همیشه با آن بهترینِ بهترین ها که در درون شماست صادق باشید.

24) قانون احساس 

شما در فکر کردن، درک کردن و تصمیم گرفتن، صد درصد احساسی عمل می کنید. با احساس تان تصمیم می گیرید و با عقل تان توجیه میکنید.
از آنجایی که کنترل افکارتان در دست خودتان است، خوشبختی شما نیز بستگی به میزان اراده شما در کنترل افکارتان دارد جهت دریافت دیجیتال مارکتینگ  میتوانید با ما در تماس باشید.

25) قانون خوشبختی

کیفیت زندگی تان را احساس شما در هر لحظه تعیین میکند و احساس شما را، تفسیر شما از وقایع پیرامون تان تعیین میکند، نه خود وقایع.
هرگز برای اینکه تجربه خوشی از دوران کودکی داشته باشید دیر نیست. کافی است گذشته را مرور کنید و روشی را که برای تفسیر تجربیات خود داشته اید تغییر دهید.

ادامه دارد …

دکتر حسين يوسفي
متخصص بهبود و توسعه کسب و کارها​

0/5 (0 نظر)
لطفا به این محتوا امتیاز دهید

دیدگاه خود را به ما بگویید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مقالات

به کمک نیاز دارید؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم. از صبوری شما متشکریم .